"Een kwart van de organisaties in Nederland is volgens hun medewerkers niet afgestemd op de complexiteit van hun omgeving. Bovendien wil 72% van alle medewerkers bij voorkeur werken in moderne organisatievormen."

Verandersnelheid en ons leervermogen houden geen gelijk tred. Sterker nog, het tempo van verandering in onze wereld vertoont een exponentiële ontwikkeling (zie figuur van Eddy Obeng). In mijn "Handboek Organisatieontwikkeling" toon ik de consequenties van de snelle toename in complexiteit en wijze hoe organisatie zich kunnen aanpassen om optimaal te blijven presteren. Deze kennis deel ik graag met bestuurders en leidinggevenden om in dialoog een optimale aanpak vorm te geven.

Marcel van Marrewijk,

Organisatie architect

twee grafieken

Wat klanten zeggen

"De gezondheidszorg loopt vast in beheersing van kosten en kwaliteit. Verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding creëeren tussen cliënten, patiënten, medewerkers en samenleving vereist anders werken. Het 'handboek organisatieontwikkeling' geeft daar handvatten voor en sparren met Marcel leidt tot concretisering."

Bert Kwadijk, Voorzitter Zorggroep Sint Maarten

"Ik heb regelmatig behoefte om te sparren over ingewikkelde zaken, zoals de consequenties van bijvoorbeeld 'zelforganisatie'. Aan Marcel heb ik dan een goeie!"

Gert Jan Tupker, Bestuurder Brijder Verslavingszorg

Nieuws

Leuvenhaven Rotterdam

Transformatie en fasegewijze ontwikkeling

Een introductie van Marcel van marrewijk op transformaties en fasegewijze ontwikkeling. Hij gaat onder meer in op een verhaal over rafting als metafoor voor transformaties. Hij schetst de verantw...
Lees meer

Cubrix

Het is van groot belang inzicht  te hebben in de samenhang tussen het gedrag van mensen en organisaties, hun achterliggende waarden en de complexiteit van de contexten waarin zij functioneren. Alleen dan kun je de effectiviteit van organisatieontwikkeling en performanceverbetering beoordelen en verbeteren. Dit inzicht is beschreven in "Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en Performanceverbetering" Dit boek is inmiddels uitverkocht, maar het is in 2014 door Academic Press opnieuw uitgebracht als "Handboek Organisatieontwikkeling".

De Cubrix is een integraal, bedrijfskundig en driedimensionaal raamwerk - geen model - van ontwikkelpaden, ontwikkelstadia en type stakeholders. Het raamwerk structureert contexten en situaties en de wijze waarop organisaties hier effectief op kunnen reageren. De Cubrix is ook geschikt om bedrijfskundige concepten, instrumenten, en zelfs taal en literatuur te ordenen.

Aan de hand van de Cubrix zijn zeven ideaaltypische  organisatievormen ontwikkeld die geplaatst kunnen worden in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling, of met andere woorden: in de paradigma's van macht & autoriteit, beheersing, verbinding/betrokkenheid en symbiose.

Ieder waardesysteem, iedere ontwikkelfase, kent een ideaaltypische organisatievorm met specifieke kwaliteiten. Een complexe organisatievorm omvat en overstijgt de kwaliteiten van voorgaande typen. Als de kwaliteiten daarvan niet vitaal zijn, zich niet gezond manifesteren, dan kan een organisatie niet optimaal presteren.

Uit de Cubrix zijn vier veranderambities afgeleid die het totale  domein van veranderkunde omvatten: vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren. Ieder organisatietype kent een specifieke veranderstijl. Waardoor voor het realiseren van de vier veranderambities telkens een andere aanpak en specifieke interventies nodig zijn.

Ook de kenmerkende thema's van de GEM – het Global Excellence Model – nemen in ieder waardesysteem een andere vorm aan. Zo zijn de leiderschapstijlen in de opeenvolgende ontwikkelfasen: de pater familias, de baas, manager, ondernemer, dienend leider en emergent leider. Een vergelijkbare reeks is ontwikkeld van bijvoorbeeld strategie, peoplemanagement en processen.

Het gedachtegoed zoals uitgewerkt in de Cubrix vormt de basis voor mijn onderzoek, mijn lezingen en beinvloedt heel veel van mijn activiteiten.

 

Mijn Aanpak Als

Coach

Marcel van Marrewijk is beschikbaar als coach en sparringspartner om in een dialoog de mogelijkheden en implicaties van organisatieontwikkeling waarderend te verkennen, uiteraard afgestemd op de context en ambities van de coachee en diens organisatie.

Trainer

De kennis en ervaring van Marcel kan modulair worden ingepast in een management-development traject, zodat lijnmanagers en potentials in een persoonlijk - of blended (in combinatie met e-learning) leertraject een update ontvangen over organisatieontwikkeling.

Onderzoeker

Het ontwerpen, uitvoeren en interpreteren van met name medewerkeronderzoek zodat een breed inzicht ontstaat in de factoren die de performance beïnvloeden van de organisatie. Met name de onderzoekaanpak van Eforis (i.h.b. Amazing Insights) is zeer geschikt als basis voor organisatieontwikkeling en performanceverbetering.

Veranderkundige

Als je inzicht hebt in de context en situatie dan kun je interventies selecteren en het veranderproces ontwerpen om de organisatie te vitaliseren, te optimaliseren, te heroriënteren of uiteindelijk te transformeren. Deze laatste veranderambities vergt een adaptatieproces tot nieuwe werkwijzen als gevolg van veranderde omstandigheden.

Mijn Achtergrond

Marcel van Marrewijk (1959) is een generalist die mensen en organisaties ondersteunt in hun transitie van macht- en beheersinggerichte werkwijzen naar nieuwe, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken. Overigens met respect en waardering voor de kwaliteiten die in de traditionele organisatievormen zijn opgebouwd. Marcel onderzoekt, creëert, spreekt, traint en publiceert. Als ondernemer is hij fan van blue oceans en betrokken bij verschillende waardeninnovaties.

Marcel is (mede)eigenaar van meerdere BV’s, zoals Research to Improve, NWLRN [NieuwLeren],  en Virtu et Fortuna. Hij is strategisch partner van Eforis, is betrokken bij Koplopers in de Zorg en het AI-100 actieleerproject over strength based change. Marcel is extern docent Strategisch HR bij Hogeschool Rotterdam en examinator van de Business School Nederland.

Sinds zijn betrokkenheid bij een internationaal onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de Europese Commissie in 2001, ontwikkelt van Marrewijk  een visie op de fasegewijze ontwikkeling van mens, maatschappij en organisatie. Zijn kennis en ervaring is beschreven in de “Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering" (tegenwoordig Handboek Organisatieontwikkeling).

Marcel was directeur van Great Place to Work Nederland en was werkzaam voor KDI/Schouten & Nelissen, Rotterdam School of Management, Erasmus Forum/Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was bestuurder van meerdere stichtingen waaronder Koploperz en Holistisch Dierengeneeskunde.

Marcel woont in Vlaardingen, is getrouwd met Erna Kraak en zij hebben samen twee studerende kinderen.

Contact

Vragen? Stuur mij een bericht.